O nás

História rodinnej firmy SGS sklenárstvo siaha do roku 1991.
Zakladateľom firmy je Andrej Suranyi. V počiatku firma fungovala ako združenie so základnými službami ako: opracovanie skiel(brúsenie, fazetovanie ...).

Veľkým prevratom a posunom firmy bol rok 2007, keď zo združenia vznikla spoločnosť s ručeným obmedzením.
Zvýšenie výrobnej kapacity viedlo v roku 2013 k presťahovaniu firmy a k rozšíreniu výrobnej a obchodnej ponuky.

Zvýšila sa nielen kapacita zamestnancov, ale aj služieb.
 V súčasnosti má firma široký sortiment od opracovanie lepených skiel až po výrobu izolačných skiel.
Sila našej rodinnej firmy spočíva v súdržnosti a vzájomnej dôvere. Členovia rodiny sú zaangažovaní a majú osobný záujem na raste firmy.