O nás

História rodinnej firmy SGS sklenárstvo siaha do roku 1991.
 Zakladateľom firmy je Andrej Suranyi. V počiatku firma fungovala ako združenie so základnými službami ako:opracovanie skiel(brúsenie, fazetovanie ...). Veľkým prevratom a posunom firmy bol rok 2007, keď zo združenia vznikla spoločnosť s ručeným obmedzením.
Zvýšenie výrobnej kapacity viedlo v roku 2013 k presťahovaniu firmy a k rozšíreniu výrobnej a obchodnej ponuky. Zvýšila sa nielen kapacita zamestnancov,ale aj služieb.
V súčasnosti má firma široký sortiment od rámovania obrazov až po výrobu izolačných skiel.
Sila našej rodinnej firmy spočíva v súdržnosti a vzájomnej dôvere. Členovia rodiny sú zaangažovaní a majú osobný záujem na raste firmy.